Month: August 2019

ใช้รถมือสองอย่างไร ไม่ให้ยางรถยนต์เสื่อมเร็ว

ใช้รถมือสองอย่างไร ไม่ให้ยางรถยนต์เสื่อมเร็ว

ยางรถยนต์ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเซฟความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับการขับขี่ ยางรถยนต์ทำหน้าที่ยึดเกาะผิวถนนในขณะที่รถวิ่ง ถ้ายางรถยนต์อยู่ในสภาพดีคือ ดอกยางยังอยู่ในสภาพดีไม่สึก และขอบยางไม่แตกก็จะช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น เมื่อถึงเวลาคับขันต้องเบรกอย่างกะทันหันดอกยางก็จะช่วยยึดเกาะถนนให้ระยะในการเบรกสั้นลงช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยปกติแล้วยางรถยนต์จะมีอายุระหว่าง 2-5 ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของเจ้าของรถแต่ละคัน ลองมาดูพฤติกรรมที่จะทำให้ยางรถยนต์ โดยเฉพาะยางรถมือสอง สึกก่อนเวลาพร้อมทั้งวิธีการป้องกันและวิธีการยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์มือสองกัน